Now Playing Tracks

: يونس: “فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين” النتيجة: “فاستجبنا له ونجيناه من الغم” التوحيد: بوابة الفرج وذهاب الغم”

To Tumblr, Love Pixel Union